Zasiedzenie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego?

 

Możliwość oraz roszczenia związane ze służebnością przesyłu generuję wiele problemów prawnych oraz spraw sądowych, których poziom trudności mając na uwadze konieczność śledzenie i przewidywania linii orzeczniczych sadów jest bardzo wysoki. Jakie stanowisko zajął Sąd Najwyższy tym razem?

Sprawa dotyczyła spółki, która wniosła do Sądu o stwierdzenie zasiedzenia przez nią służebności przesyłu na nieruchomości. W 1976 r. na gruntach Skarbu Państwa wybudowana została sieć ciepłownicza. W 1983 r. na działkach zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Następnie w 1990 r. działki przeszły na własność gminy miejskiej Wrocław.

W 1998 r. prawo wieczystego użytkowania zostało przekształcone w prawo własności.

Sąd Najwyższy wskazał, że służebności przesyłu nie można zasiedzieć na prawie użytkowania wieczystego, gdyż jest to służebność ściśle związana z prawem własności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2015 r., sygn.. akt: V CSK 5/15).

Wyrok stanowi dobrą wiadomość dla osób na terenach których znajdują się obiekty mogące być objęte służebnością przesyłu.