Czy nagrywanie współmałżonka bez jego wiedzy przed rozpadem związku może stanowić dowód w sprawie?

Kwestia wykorzystania nagrań wykonanych bez zgody i wiedzy drugiej osoby ma istotne znaczenie w szczególności w sprawach rozwodowych, w których dość często ustalenie istotnych okoliczności jest możliwe jedynie w oparciu o zeznania małżonków. W niniejszym poście omówię pokrótce stanowisko zajęte przez Sąd Apelacyjny w Krakowie.

W prawie karnym w art. 168a kodeksu postępowania karnego jednoznacznie wskazano, że nielegalnie uzyskane nagranie nie może być dowodem w sprawie. W procedurze cywilnej, którą stosuje się w sprawach o rozwód brak takiego przepisu. Dowody takie są czasami przeprowadzane, co jednak zależy i od stanowiska danego Sądu (linii orzeczniczej w danym Sądzie Apelacyjnym i wydziale) oraz konkretnej sytuacji.

W opisanej w poście sytuacji Sąd Apelacyjny w Krakowie przyjął, że ,,Nagrywanie innej osoby bez poinformowania o utrwalaniu rozmowy powoduje, że tak uzyskane nagranie nie może być dowodem w sprawie i stanowi czyn nielojalny w stosunku do rozmówcy, w tym przypadku współmałżonka. Uzyskanie nagrania przed powstaniem trwałego rozkładu pożycia w taki sposób skutkuje przyjęciem zawinienia tak postępującego małżonka.” Dokonywanie więc nagrań może negatywnie rzutować na sytuację małżonka w toku postępowania rozwodowego. Jednakże w mojej ocenie nie jest to kwestia w pełni jednoznaczna.

W tym miejscu warto wskazać stanowisko zajęte przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku dotyczącym naruszenia dóbr osobistych. Powódka twierdziła, że jej dobra osobiste zostały naruszone nazwaniem ją ,,prowadzącą się jak Boryna”, co miało miejsce w środowisku wiejskim (na co wskazał Sąd I instancji). Sąd II instancji jednakże głównego dowodu w sprawie tj. dowodu z nagrania nie uznał za przekonywujący w tym zakresie. Z argumentacją Sądu należało się w tym przypadku zgodzić, gdyż przy zdarzeniu obecni byli świadkowie, którzy jednak nie zostali zawnioskowani w sprawie. Wiele jednak zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie poprowadzenia sprawy o rozwód lub porady prawnej zachęcam do kontaktu.