Co zrobić, gdy upłynie termin na zaprzeczenie ojcostwa?

 adwokat_szczecin_prawo_rodzinne_zaprzeczenie_ojcostwa_alimenty_obniżenie_ustalenie_ojcostwa

W przypadku, gdy w trakcie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, urodzi się dziecko domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje bardzo krótki, gdyż 6 miesięczny termin na zaprzeczenie swego ojcostwa. Co w przypadku, gdy terminowi temu się uchybi?

Tytułem jeszcze wstępu – gdyż każdy termin jest jak kij, a więc ma początek i koniec – początkiem terminu 6 miesięcznego, jak wskazuję przepisy prawa rodzinnego, jest dzień w którym mąż/były mąż dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Końcowym terminem jest natomiast uzyskanie przez dziecka pełnoletniości.

W praktyce jest jak miałem okazję zauważyć tak, że po urodzeniu dziecka ojciec dziecka nie ma wątpliwości odnośnie pochodzenia dziecka, w czym często utwierdza go małżonka. Następnie dopiero, gdy następuje rozpad związku, następnie zaś rozwód mężczyzna słyszy od kobiety, że to nie jest jego dziecko, albo też informacje te uzyskuje w okresie późniejszym czy to od znajomych, czy to od przyjaciółek żony itp.

Z tym, że zazwyczaj następuje to już po terminie 6 miesięcy od urodzenia dziecka. Co więc robić?

Jak się wydaje ustawodawca konstruując tak ów termin założył, że każdy rozsądnie myślący mężczyzna po urodzeniu dziecka małżeńskiego niezwłocznie przeprowadzi testy zgodności DNA (możliwe do przeprowdzenia za pośrednictwem podmiotów oferujących swe usługi w internecie). Oczywiście przepis tak naprawdę ma służyć zabezpieczeniu interesu dziecka, które winno mieć ustalonego ojca, który jednocześnie jest osobą zobowiązaną zazwyczaj do uiszczania alimentów.

W przypadku, gdy terminowi temu uchybimy zostaje nam napisanie wniosku do prokuratora z prośbą o wytoczenie takiego powództwa.

Prokurator wytoczy pozew – jak wskazuje przepisy art. 86 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Prokurator przy tym sam ocenia czy zachodzą w/w przesłanki?

Co może więc ,,pomóc” w przyjęciu naszego wniosku?

Przede wszystkim dobre uzasadnienie wniosku, ponadto dołączenie do niego projektu pozwu, prywatnych badań DNA wskazujących na fakt niebycia ojcem dziecka, a także wskazanie osoby, która faktycznie jest (albo ze znacznym prawdopodobieństwem jest) ojcem dziecka.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej, w w/w zakresie lub, też w zakresie prawa rodzinnego, w szczególności w sprawie o: podwyższenie/obniżenie/przyznanie alimentów, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, kontakty z dzieckiem, rozwód itp. zachęcam do kontaktu.