Jak kredyt hipoteczny matki wpływa na wysokość alimentów?

 alimenty_podwyższenie_alimentów_adwokat_alimenty_szczecin_skuteczny_prawnik_prawo_rodzinne_ustalenie_kontaktów

Pozwoliłem sobie użyć skrótu odnośnie płci, praktyka zawodowa wskazuje jednak, że taka konfiguracja procesowa jest najczęstsza. Zagadnienie jest przy tym bardzo istotne, gdyż rata kredytu hipotecznego (w szczególności w przypadku dochodzenia alimentów na młodsze dzieci) może stanowić istotny element brany pod uwagę przez Sąd przy ustalaniu wysokości alimentów….

Najważniejszą kwestią w toku postępowania o alimenty jest niewątpliwie ustalenie zgodnych ze stanem faktycznym potrzeb małoletniego, które w ramach obowiązku alimentacyjnego mają być zaspokojone.

Przechodząc teraz do pytania jak w tytule – czy rata kredytu hipotecznego winna być uwzględniana, co do zasady, przy ustalaniu potrzeb małoletniego?

W tym zakresie w orzecznictwie preznetowane są dwa stanowiskaJ

Argumentem za niewliczaniem raty kredytu hipotecznego (w odpowiedniej proporcji oczywiście) do wydatków na uzasadnione potrzeby małoletniego jest to, że spłata kredytu nie ma na celu jedynie zapewnienie warunków lokalowych ale również zwiększenie majątku uprawnionej osoby, a więc matki/ojca dziecka, które ów kredyt zaciągnęło i z krótym to rodzicem dziecko zamieszkuje.

Czy więc drugi rodzic obowiązany do alimentów winien dokładać się do zwiększenia majątku drugiego z rodziców?

Za drugim zaś poglądem przemawia to, że dzięki kredytowi hipotecznemu rodzic dziecka może zapewnić dziecku miejsce zamieszkania, z braku owego kredytu zachodziłaby konieczność wynajęcia lokalu – nie budzi przy tym wątpliwości, że co do zasady, koszt wynajmu lokalu na potrzeby mieszkaniowe wlicza się w zakres uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów.

W mojej ocenie najtrafniejsze byłoby podejście pośrednie tj. przyjęcie stawki rynkowej czynszu najmu nawet przy korzystaniu z lokalu objętym kredytem hipotecznym. W tym zakresie jednak powstaje problem tego rodzaju, że wyliczenie przedmiotowego w sposób dokładny wymagałoby przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego, co przedłużałoby niewątpliwie, każdą sprawę, nadto generowałoby koszty. Jednakże przy przyjęciu w orzecznictwie pewnego pola manewru i swobody w zakresie oceny przedmiotowej kwestii przez Sąd orzekający, bez przeprowadzania dowodu z opinii biegłego, rozwiązanie takie byłoby jak się wydaje najbardziej sprawiedliwe. Przy tym strony mogłyby się posiłkować ofertami wynajmu lokali podobnych, lub opiniami prywatnym. Obawiam się jednak, że bez odpowiedniej zmiany przepisów procedury cywilnej powyższe może nie być możliwe w praktyce orzeczniczej.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej, w w/w zakresie lub, też w zakresie prawa rodzinnego, w szczególności w sprawie o: podwyższenie/obniżenie/przyznanie alimentów, ustalenie ojcostwa, kontakty z dzieckiem, rozwód itp. zachęcam do kontaktu.