Czy oskarżenie ojca o przestępstwo świadczy o rażącej niewdzięczności? Dowiedz się, kiedy można odwołać darowiznę.

Rażąca niewdzięczność osoby, która uzyskała darowiznę uzasadnia roszczenie o jej zwrot. Dość często prowadzone są sprawy, w których jedna ze stron darowała mieszkanie/dom, samochód, albo środki pieniężne wysokiej wartości, które następnie chce odzyskać. Czy oskarżenie swego ojca o przestępstwo świadczy o rażącej niewdzięczności? Jakie są granice pomiędzy niewdzięcznością, a rażącą niewdzięcznością?

Zaczynając od odpowiedzi na pytanie postawione w tytule, oskarżenie ojca o przestępstwo, które doprowadziło go do skazania nie jest rażącą niewdzięcznością – tak orzekł Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 6 października 2015 r., sygn.. akt:  I C 482/140. I tu jest dość istotny niuans, zawiadomienie doprowadziło do skazania. Odmiennie zapewne należałoby ocenić sytuację w której obdarowany złośliwie pomawiałby swego ojca o przestępstwa, których nie popełnił.

Odwołując darowiznę i składając pozew o zapłatę/zwrot środków powinniśmy mieć na uwadze, że należy rozgraniczyć ,,zwykłą niewdzięczność” od niewdzięczności rażącej.

Jak wskazuje orzecznictwo Sądowe rażącą niewdzięczność w wypadku odwołania darowizny musi cechować znaczne nasilenie złej woli skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowej, a także będzie to świadome, rozmyślne naruszenie podstawowych obowiązków wynikających ze stosunków osobistych

PRZYKŁADY:

  1. obdarowany ciężko pobił darczyńcę będąc pod wpływem alkoholu, gdy uprzednio w obecności darczyńcy i pomimo jego sprzeciwów w stan ten się wprowadził
  2. obdarowany nie alimentuje na rzecz darczyńcy, który jest jego najbliższym członkiem rodziny
  3. obdarowany obawia darczyńcę przypisując mu postępowanie godzące w jego dobre imię

Natomiast za zwykłą niewdzięczność należy uznać:

  1. Incydentalną sprzeczkę obdarowanego z darczyńcą,
  2. Zachowanie mieszczące się w pojęciu zwykłych konfliktów życia codziennego np. używanie przez obdarowanego wulgaryzmów, zwłaszcza jeśli obdarowany przejawia skłonność do ich używania przy każdej właściwie okazji
  3. nieokazywanie należytego szacunku

Złożenie więc powództwa w sprawie winno być poprzedzone wnikliwą analizą, a także odpowiednio sformułowane i uargumentowane.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie, albo też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej zachęcam do kontaktu.