Czy z OC sprawcy otrzymasz pieniądze na leczenie prywatne?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania , w tym, także do uzasadnionych i celowych kosztów leczenia i rehabilitacji. Większość z nas korzysta z prawa do ubezpieczeń społecznych, a więc możemy leczyć się korzystając z publicznej służby zdrowia. Czy natomiast możemy żądać zwrotu kosztów leczenia ,,prywatnego” z OC sprawcy? Zagadnieniem tym zajął się SN wydając uchwałę składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego.

Continue reading „Czy z OC sprawcy otrzymasz pieniądze na leczenie prywatne?”

Posłużenie się słowem ,,Kancelaria”, gdy brak ku temu podstaw narusza interesy konsumentów.

Taka w znacznym skrócie teza wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sygn. akt XVII AmE 76/13). Słowo ,,Kancelaria” budzi pozytywne konotacje, niestety może być, także nadużywane przez podmioty, które nazwą tą nie powinny się posługiwać, co wprowadzać może konsumentów w błąd. Dlaczego należy zwracać uwagę z kim tak naprawdę mamy do czynienia, i kto np. świadczy nam usługi prawne?

Continue reading „Posłużenie się słowem ,,Kancelaria”, gdy brak ku temu podstaw narusza interesy konsumentów.”

Sądowe odstąpienie od obciążenia kosztami niezgodne z Konstytucją? – aktualizacja wyrok TK z 17.05.16 r.

Sąd według swej decyzji może nie obciążyć strony przegrywającej proces kosztami postępowania, ze względu na szczególne okoliczności. Bardzo ciekawy artykuł w tym zakresie pojawił się na blogu pozywam (link w treści postu) przy tym ja również pozwalam sobie na parę słów komentarza.

Continue reading „Sądowe odstąpienie od obciążenia kosztami niezgodne z Konstytucją? – aktualizacja wyrok TK z 17.05.16 r.”

Niezaproszenie na spotkanie towarzyskie może stanowić naruszenie dóbr osobistych?

Zasady savoir vivre w ocenie autora postu nakazują by nie bywać na przyjęciach na, które nas się nie zaprasza, wszak to organizujący dane spotkanie towarzyskie powinien decydować o tym kogo chce zaprosić. Powyższe jak się okazało nie jest tak jednoznaczne w świetle interpretacji przepisów dotyczących dóbr osobistych, dokonanej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, o czym w niniejszym poście.

Continue reading „Niezaproszenie na spotkanie towarzyskie może stanowić naruszenie dóbr osobistych?”

Zmiany w zakresie upadłości dla konsumentów – oddłużenie staje się łatwiejsze.

Upadłość konsumencka służyć ma osobą fizycznym, które znalazły się w złej sytuacji majątkowej i finansowej nie ze swej winy. Każdy z nas bowiem ma prawo do błędnych decyzji lub też podjęcia ryzyka, które niestety może łączyć się z popadnięciem w spiralę długów, gdyby bowiem nie podejmowane ryzyko związane z inwestycjami nasza gospodarka nie rozwijałaby się (co dotyczy osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą). Na szczęście przepisy prawa dają szansę uczciwym obywatelom do całkowitego oddłużenia się w rozsądnej perspektywie czasowej.

Continue reading „Zmiany w zakresie upadłości dla konsumentów – oddłużenie staje się łatwiejsze.”

Racjonalne zachowanie pełnomocnika uzasadnia przyznanie kosztów udzielonej pomocy prawnej

Przedmiotową jak się wydaje nie budzącą wątpliwości tezę postawił Sąd Okręgowy rozpoznając – jak się okazało skuteczne – zażalenie, które zostało wywiedzione przeze mnie od postanowienia Sądu Rejonowego odmawiającego prawa do wynagrodzenia tytułem zastępstwa. Sprawa jest dość ciekawa pozwolę więc sobie opisać zagadnienie prawne stanowiące jej przedmiot w niniejszym poście.

Continue reading „Racjonalne zachowanie pełnomocnika uzasadnia przyznanie kosztów udzielonej pomocy prawnej”

Gra w trzy kubki choć naganna moralnie nie stanowi oszustwa – biegły magik i nagrania nie dowiodły oszustwa

Sprawa jest na tyle ciekawa i nietypowe, że zamieszczamy ją na stronie Kancelarii jako pewną ciekawostkę. Szczegółowy opis sprawy dla osób zainteresowanych sprawą gry w trzy kubki oraz czynnościami biegłego magika w treści niniejszego postu.

Continue reading „Gra w trzy kubki choć naganna moralnie nie stanowi oszustwa – biegły magik i nagrania nie dowiodły oszustwa”

Ucieczka z majątkiem przed dłużnikami nie powinna być łatwa  – uchwała Sądu Najwyższego określająca sposób liczenia terminu na wniesienie skargi pauliańskiej

Unikanie egzekucji oraz windykacji często łączy się z dokonywaniem przesunięć majątkowych pomiędzy osobami najbliższymi w celu wyprowadzenia majątku spod egzekucji. Zazwyczaj przedmiotowe następuje, gdy wierzyciel posiada wysokiej wartości roszczenie w stosunku do dłużnika. W jednej z najnowszych uchwał Sąd Najwyższy wypowiedział się odnośnie bardzo istotnej kwestii liczenia terminu do wniesienia owego środka zaskarżenia.

Continue reading „Ucieczka z majątkiem przed dłużnikami nie powinna być łatwa  – uchwała Sądu Najwyższego określająca sposób liczenia terminu na wniesienie skargi pauliańskiej”

Żona nie odpowie za długi męża – przeniesienie majątku na małżonkę z pokrzywdzeniem dłużników może być skuteczne

W chwili, gdy długi zaczynają rosnąć jednym z rozwiązań, które podejmują dłużnicy jest przeniesienie majątku na inne osoby. W szczególności na osoby bliskie, gdyż tym osobą można w przekonaniu dłużnika zaufać. Metod i sposobów w tym zakresie jest wiele, liczne orzecznictwo Sądowe potwierdza lub wyklucza określone rozwiązania. Skuteczne przeniesienie majątku jest więc co do zasady możliwe, co jednak zależy od danej konkretnej sytuacji. Najlepiej ilustruje to wyrok Sądu Najwyższego, który potwierdził, że małżonkowie dokonali skutecznego zbycia rzeczy o czym więcej w niniejszym poście.

Continue reading „Żona nie odpowie za długi męża – przeniesienie majątku na małżonkę z pokrzywdzeniem dłużników może być skuteczne”