Czy poręczyciel odpowie niezależnie od czasu trwania poręczenia określonego w umowie?

Poręczenie powoduje, że ponosimy odpowiedzialność co do zasady za tą samą należność co dłużnik. Sąd Najwyższy wypowiedział się w niezwykle istotnej zarówno dla poręczających, jak i osób dochodzących od takiej osoby należności kwestii tj. czy poręczyciel odpowiada z tytułu poręczenia tylko za okres określony w umowie?

Continue reading „Czy poręczyciel odpowie niezależnie od czasu trwania poręczenia określonego w umowie?”

Czy z OC sprawcy otrzymasz pieniądze na leczenie prywatne?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania , w tym, także do uzasadnionych i celowych kosztów leczenia i rehabilitacji. Większość z nas korzysta z prawa do ubezpieczeń społecznych, a więc możemy leczyć się korzystając z publicznej służby zdrowia. Czy natomiast możemy żądać zwrotu kosztów leczenia ,,prywatnego” z OC sprawcy? Zagadnieniem tym zajął się SN wydając uchwałę składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego.

Continue reading „Czy z OC sprawcy otrzymasz pieniądze na leczenie prywatne?”

Posłużenie się słowem ,,Kancelaria”, gdy brak ku temu podstaw narusza interesy konsumentów.

Taka w znacznym skrócie teza wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sygn. akt XVII AmE 76/13). Słowo ,,Kancelaria” budzi pozytywne konotacje, niestety może być, także nadużywane przez podmioty, które nazwą tą nie powinny się posługiwać, co wprowadzać może konsumentów w błąd. Dlaczego należy zwracać uwagę z kim tak naprawdę mamy do czynienia, i kto np. świadczy nam usługi prawne?

Continue reading „Posłużenie się słowem ,,Kancelaria”, gdy brak ku temu podstaw narusza interesy konsumentów.”

Sądowe odstąpienie od obciążenia kosztami niezgodne z Konstytucją? – aktualizacja wyrok TK z 17.05.16 r.

Sąd według swej decyzji może nie obciążyć strony przegrywającej proces kosztami postępowania, ze względu na szczególne okoliczności. Bardzo ciekawy artykuł w tym zakresie pojawił się na blogu pozywam (link w treści postu) przy tym ja również pozwalam sobie na parę słów komentarza.

Continue reading „Sądowe odstąpienie od obciążenia kosztami niezgodne z Konstytucją? – aktualizacja wyrok TK z 17.05.16 r.”

Niezaproszenie na spotkanie towarzyskie może stanowić naruszenie dóbr osobistych?

Zasady savoir vivre w ocenie autora postu nakazują by nie bywać na przyjęciach na, które nas się nie zaprasza, wszak to organizujący dane spotkanie towarzyskie powinien decydować o tym kogo chce zaprosić. Powyższe jak się okazało nie jest tak jednoznaczne w świetle interpretacji przepisów dotyczących dóbr osobistych, dokonanej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, o czym w niniejszym poście.

Continue reading „Niezaproszenie na spotkanie towarzyskie może stanowić naruszenie dóbr osobistych?”

Zmiany w zakresie upadłości dla konsumentów – oddłużenie staje się łatwiejsze.

Upadłość konsumencka służyć ma osobą fizycznym, które znalazły się w złej sytuacji majątkowej i finansowej nie ze swej winy. Każdy z nas bowiem ma prawo do błędnych decyzji lub też podjęcia ryzyka, które niestety może łączyć się z popadnięciem w spiralę długów, gdyby bowiem nie podejmowane ryzyko związane z inwestycjami nasza gospodarka nie rozwijałaby się (co dotyczy osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą). Na szczęście przepisy prawa dają szansę uczciwym obywatelom do całkowitego oddłużenia się w rozsądnej perspektywie czasowej.

Continue reading „Zmiany w zakresie upadłości dla konsumentów – oddłużenie staje się łatwiejsze.”

Racjonalne zachowanie pełnomocnika uzasadnia przyznanie kosztów udzielonej pomocy prawnej

Przedmiotową jak się wydaje nie budzącą wątpliwości tezę postawił Sąd Okręgowy rozpoznając – jak się okazało skuteczne – zażalenie, które zostało wywiedzione przeze mnie od postanowienia Sądu Rejonowego odmawiającego prawa do wynagrodzenia tytułem zastępstwa. Sprawa jest dość ciekawa pozwolę więc sobie opisać zagadnienie prawne stanowiące jej przedmiot w niniejszym poście.

Continue reading „Racjonalne zachowanie pełnomocnika uzasadnia przyznanie kosztów udzielonej pomocy prawnej”

Gra w trzy kubki choć naganna moralnie nie stanowi oszustwa – biegły magik i nagrania nie dowiodły oszustwa

Sprawa jest na tyle ciekawa i nietypowe, że zamieszczamy ją na stronie Kancelarii jako pewną ciekawostkę. Szczegółowy opis sprawy dla osób zainteresowanych sprawą gry w trzy kubki oraz czynnościami biegłego magika w treści niniejszego postu.

Continue reading „Gra w trzy kubki choć naganna moralnie nie stanowi oszustwa – biegły magik i nagrania nie dowiodły oszustwa”

Ucieczka z majątkiem przed dłużnikami nie powinna być łatwa  – uchwała Sądu Najwyższego określająca sposób liczenia terminu na wniesienie skargi pauliańskiej

Unikanie egzekucji oraz windykacji często łączy się z dokonywaniem przesunięć majątkowych pomiędzy osobami najbliższymi w celu wyprowadzenia majątku spod egzekucji. Zazwyczaj przedmiotowe następuje, gdy wierzyciel posiada wysokiej wartości roszczenie w stosunku do dłużnika. W jednej z najnowszych uchwał Sąd Najwyższy wypowiedział się odnośnie bardzo istotnej kwestii liczenia terminu do wniesienia owego środka zaskarżenia.

Continue reading „Ucieczka z majątkiem przed dłużnikami nie powinna być łatwa  – uchwała Sądu Najwyższego określająca sposób liczenia terminu na wniesienie skargi pauliańskiej”